forebygskade.dk

Ansvarsbegrænsning

Når du går ind på hjemmesiden, accepterer du samtidig denne ansvarsbegrænsning.

Indholdet på denne hjemmeside

Indholdet på denne hjemmeside skal opfattes som generel information og bør ikke stå alene som grundlag for dine beslutninger eller vurderinger vedrørende skadesforebyggelse.

Fejl eller udeladelser på denne hjemmeside

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, præcise og opdaterede. vi giver dog ingen garantier for det. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl eller udeladelser på denne hjemmeside og kan derfor ikke gøres ansvarlig for noget tab, ej heller som følge af virus, som direkte eller indirekte eller ved uheld skyldes indholdet eller undladelser på denne hjemmeside.

Links til eksterne hjemmesider

Denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider, der ikke er underlagt vores kontrol. Disse links er et servicetilbud til brugeren. Vi påtager os ikke noget ansvar for indholdet af hjemmesider, som vi linker til eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af indholdet på disse hjemmesider.

Ændringer på denne hjemmeside

Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet på denne hjemmeside eller til helt eller delvist at lukke den uden forudgående varsel.

Billeder på hjemmesiden

Billeder på hjemmesiden er fremsøgt på internettet som værende “billeder uden ophavsret”, hvorfor evt. billeder der ikke lever op til dette vil blive fjernet, straks der gøres opmærksom herpå.

I tilfælde af tvist

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne erklæring, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.