forebygskade.dk

Undgå uheld med ukrudtsbrænderen

admin 23. april 2016 Kommentarer lukket til Undgå uheld med ukrudtsbrænderen

Brug ukrudtsbrænderen korrekt

Før man bruger sin ukrudtsbrænder, skal man sætte sig ind i, hvordan man bruger den korrekt og sikkert.
Hvert år kommer mennesker til skade med ukrudtsbrændere, og der opstår mange brande på grund af forkert brug af brænderen.
Flammens temperatur er på mellem 600 og 800 grader.

I 2017 var ukrudtsbrændere skyld i knap 300 brande.
Det reelle tal er formentlig noget højere, fordi folk selv har nået at slukke branden, inden det blev nødvendigt, at tilkalde brandvæsnet.

Før arbejdet går i gang
 • Fjern tørt brændbart materiale
 • Kontroller arealet og omgivelserne for særlige risici f.eks. i form af hulrum i og bag vægge på bygninger. Vær i den forbindelse opmærksom på, at spindelvæv også let antændes
 • Afgør hvilken afstand du skal holde til bygninger og andre brændbare emner
 • Sørg for altid, at have slukningsudstyr i nærheden. Det bedste er en vandslange, en trykvandsslukker eller en velegnet pulverslukker
 • Brug ikke brænderen i tørkeperioder og i blæsevejr
 • Brug kun ukrudtsbrænder, når planterne og jorden er fugtig – Vand eventuelt området først
 • Brug kun godkendte ukrudtsbrændere. Ukrudtsbrændere skal være DG-godkendte og have et DG-mærke, når de forhandles i Danmark – så hold øje med mærkaterne
Under arbejdet
 • Hold altid øje med flammen og vær opmærksom på eftervarmen fra ukrudtsbrænderen, når den slukkes
 • Vær særlig forsigtig med brænderen tæt ved træbygninger, døre, fuger, lavtsiddende vinduesrammer og andet brændbart, herunder tørre planter og plantemateriale som eks. bunker af blade
 • Kontroller, at du ikke efterlader ulmende planterester eller andet glødende. Sluk eventuelle gløder med vand. Vand det behandlede område, hvis der kan være risiko for opblussen af brand
 • Flyt slukningsudstyret med, når du skifter arbejdssted, så det altid er i nærheden
 • Undgå at bruge ukrudtsbrænderen, når det blæser kraftigt, da risikoen for såvel direkte antændelse som antændelse som følge af flyvende gløder (flyveild) er større.
 • Efterlad ikke gløder eller ulmende planterester.
 • Efterlad ikke en varm brænder i nærheden af brandbare ting.
 • Tjek de flammebehandlede områder et par gange, efter at du er færdig med arbejdet. Uforsvarlig omgang med ild kan straffes efter beredskabsloven.
 • Når du er færdig med at bruge ukrudtsbrænderen, bør du afmontere gas flaske eller gasdåse.
Korrekt afbrændt ukrudt

Ukrudtet skal kun opvarmes meget kortvarigt, for på den måde fordamper vandet i planten

Forkert afbrændt ukrudt

Hvis man brænder løs på planterne, til de forkuller, er der større risiko for ulykker – og ukrudtet kommer igen og igen, fordi rødderne overlever

Ansvar og straf

Anvendelse af ukrudtsbrændere er omfattet af §3, stk. 2 i Justitsministeriets bekendtgørelse om brug af ild og lys mv.:

“Når blæselamper anvendes ved arbejdsprocesser, der er forbundet med direkte antændelsesrisiko, f.eks.….. skal der udvises særlig forsigtighed, og der skal i disse tilfælde holdes slukningsmidler i beredskab umiddelbart ved arbejdsstedet, … “

Ved uforsigtig brug af ukrudtsbrænder kan man gøres ansvarlig i henhold til §7 i Beredskabsloven:

“Med bøde straffes den, der ikke udviser tilbørlig forsigtighed med ild, lys, tændstikker, aske, brandfarlige stoffer og hvad der i øvrigt kan befordre brand, eller undlade at påse, at personer, der hører til den pågældendes husstand eller virksomhed, udviser sådan forsigtighed.”

Som det fremgår af lovteksterne, har brugerne et ansvar i forhold til at udvise særlig forsigtighed og kan straffes, hvis den ikke udvises. Det samme forhold gælder virksomheden/institutionen, hvis virksomheden ikke har sikret, at brugeren er instrueret i, hvordan ukrudtsbrænderen anvendes forsvarligt.

Comments are closed.