forebygskade.dk

Oplag i kældre

Risiko for vandskade

Hvis dine værdier er placeret i kælderen eller i højde med det omkringliggende terræn, bør du overveje konsekvenserne, hvis der løber vand ind på gulvet i forbindelse kraftig nedbør eller skybrud.

Står dit pc-system, råvarer og færdigvarer direkte på gulvet, vil de blive skadet, hvis der kommer vand på gulvet. Omfatter pc-systemet også din server med alle dine regnskabs- og kundeoplysninger, kan en banal vandskade få meget store konsekvenser for din virksomheds fremtid, selv om du er godt forsikret.

Forholdsregler

Hæver du alle former for oplag mindst 10 cm fra kældergulv eller 10 cm fra andre gulve i niveau med terræn, reducerer du risikoen for skader den dag, der kommer vand på gulvet.

Har du indrettet kælderkontor, bør alle former for pc-udstyr være ophængt på vægge, så tæt på loftet det er muligt. Når du placerer dit pc-udstyr – eller andet elektronisk udstyr – er det en god ide at tage hensyn til, om udstyret kan blive skadet af vand fra rørinstallationer eller af vand, der løber ind gennem lyskasser eller andre åbninger i ydervæggene.

Hvis du har råvarer med meget lang leveringstid, eller specielle produkter der er af afgørende betydning for din virksomhed, bør du sprede risikoen. Risikoen kan spredes ved at placere produkter med stor betydning for din virksomheds drift forskellige steder på virksomheden, fx i forskellige bygninger og på forskellige etager.

Anbefaling

Alle former for oplag bør placeres på euro-paller eller tilsvarende, således at oplag er hævet mindst 10 cm over gulvet.

Undgå sårbart udstyr i kælderetagen, med mindre der er iværksat særlige tiltag for at undgå oversvømmelse af kælderen i forbindelse med ekstremt vejrlig.

Særlige tiltag kan være højdelukker på kloakken eller vandafledning fra kælderen via pumpebrønd.