forebygskade.dk

Vand på flade tage

– Flade tage kræver særlig opmærksomhed

Tilstoppede afløb på flade tage kan medføre omfattende vandskade.

Er taget udformet som et badekar, er der risiko for, at taget kan kollapse på grund af vægten fra vandet.

Selv med korrekt dimensioneret afløb er der stor risiko for omfattende vandskade, når is og sne på taget tør efter en længerevarende vinterperiode.


Forholdsregler

Afløb på flade tage skal sikres med bladfang og skal jævnligt renses. For at undgå frostpropper kan afløbet forsynes med el-tracing. El-tracing er et temperaturstyret varmekabel, der sikrer den øverste del af afløbet mod tilfrysning.

Er alle sider af taget omkranset af murkroner, opkanter eller tilstødende bygninger, er der stor risiko for skader, når vandet stuver op i et lukket område. Flade tage bør derfor altid udformes, så der er mulighed for overløb. Overløbet har også den fordel, at begyndende opstuvning ofte observeres, før der opstår indvendige skader eller tagkollaps.


Anbefaling

Rens afløbene på det flade tag mindst en gang om året. Bedste tidspunkt er i efteråret umiddelbart efter løvfald. Står der store træer tæt på det flade tag, kan det være nødvendigt at oprense afløbene flere gange i løbet af sommeren og efteråret.

Etabler tilstrækkelig mulighed for overløb fra flade tage og lukkede skotrender, således at der aldrig kan ophobe sig større vandmængder på taget.

Forsyn tagnedløb med el-tracing og undgå frostpropper.