forebygskade.dk

Aflåsnings- og adgangsforhold

Undersøgelser har vist, at omkring 40 % af de brande, der anmeldes til forsikringsselskaberne, er påsatte.
Ved at forhindre uvedkommende adgang til ejendommen kan mange brande derfor undgås.


Overordnede regler

Bygningen skal være indrettet, således at uvedkommende ikke har adgang til hverken selve bygningen eller fællesarealerne som f.eks. gård eller lignende. Adgangsdøre såsom hoveddøre, porte, kælderdøre m.v. skal være aflåste med låse, der er godkendt af Forsikring og Pension.


Husk samtidig at sikre, at døre, porte mv. aldrig holdes åbne af kiler og lignende

Hvis blot døre holdes lukket, så begrænser det skadens omfang markant.

Tjekliste:

  • Informer jævnligt beboere om risikoen for påsatte brande pga. åbne og uaflåste døre og porte.
  • Installer eks.døre med selvlukningsmekanisme/dørpumpe.
  • Kontroller at døre og porte holdes lukkede, aflåst og ikke blokeres af kiler og lignende.
  • Fjern evt. oplag der kan bruges som kile til at holde porte og ind- og udgangsdøre åbne.