forebygskade.dk

Arbejdsskade

Vi guider dig til at undgå alvorlige arbejdsskader

Pas på dine medarbejdere

Hvert år kommer hundredvis af danskere alvorligt til skade, mens de udfører deres arbejde.
Langt de fleste ulykker kan undgås, hvis din virksomhed tager de nødvendige forholdsregler – få gode råd her på siden.

Arbejde i højder
Udfordring:
Fald og nedstyrtning fra højder kan medføre brækkede lemmer, invalide­rende rygskader og sågar dødsfald.

Løsninger:
Det er vigtigt forsvarligt at fastgøre stiger, stilladser og lift.
I visse tilfælde at afskærme stilladser, tage og lift.
Der bør benyttes seler eller faldnet.
Arbejde med  håndværktøj
Udfordring:
Arbejde med (mekanisk) håndværktøj indebærer risiko for primært snit­skader og øjenskader.

Løsninger:
Vigtigt at sikkerhedsudstyr (fx beskyttelsesbøjler og to-håndssikring) ikke tilsidesættes.
Brug egnede værnemidler fx sikkerhedshandsker, briller og høreværn.
Vær derudover opmærksom på el-sikkerhed.

Arbejde med maskiner
Udfordring:
Arbejde med maskiner indebærer risiko for skader på hele kroppen. De mest almindelige skader er snitsår.

Løsninger:
Vigtigt med korrekt afskærmning.
Sikkerhedsudstyr må ikke tilsidesættes.
Vigtigt at medarbejdere får grundig instruktion i sikker betjening.
Elarbejde
Udfordring:
Elektrisk stød kan medføre hjerteproblemer og i værste fald død.

Løsning:
Eftersyn af maskiner.
Nødvendige elafbrydere, fejlstrømsrelæer og nødstrømsafbrydere.
Jording – alle metaliske dele er jordforbundet.
ATEX-vurdering af el-udstyr (vurdering af eksplosionsrisiko).
Alt eludstyr skal håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og afbrydes, når det ikke er i brug.

Ensidigt gentaget arbejde
Udfordring:
Ensidigt gentaget arbejde kan medføre nedslidning

Løsning:
Sørg hvor muligt for at automatisere.
Sørg alternativt for afveksling i arbejdet.
Glatte overflader
Udfordring:
Fald til samme niveau grundet ujævne eller glatte overflader eller gen­stande kan medføre brækkede lemmer og rygskader (kropslæsioner) samt tand- og brilleskader.

Løsninger
:
Benyt skridsikkert fodtøj.
Sørg for orden og jævnt underlag.
Overvej kombinationen af underlag/fodtøj.
Nedfaldne genstande
Udfordring:
På specielt byggepladser er der risiko for at blive ramt eller klemt af genstande.

Løsninger:
Det er vigtigt at alt personale altid bærer:

 • sikkerhedshjelme
 • sikkerhedssko
 • evt. sikkerhedsbriller

Og at der er fokus på fastgørelse og afspærring.

Sammenstyrtning og nedstyrt­ning
Udfordring:
Sammenstyrtnings- og nedstyrtningsulykker kan i værste fald medføre dødsfald.

Løsninger:
Vær ved varer og elementer særligt opmærksom på:

 • fastgørelse
 • afstivning
 • placering (både midlertidig og permanent)

Før tilsyn med løftegrej – at det er intakt og kun bærer den angivne vægt.
Husk særlige regler for placering i mere end 2 m. højde.

Trafik og transport
Udfordring:
Trafik og transport indebærer risiko for alle former for personskader.

Løsninger:
Adskille kørende og gående trafik.
Sørg for at kørende personale:

 • har gyldige førerbeviser
 • overholder køre-hviletidsbestemmelser
 • gennemfører glatførekursus på køreteknisk anlæg

Virksomheden bør derudover have alkohol- og rusmiddelpolitik.

Tunge løft
Udfordring:
Tunge løft kan medføre varige skader på specielt ryg og knæ.

Løsninger:
Overhold altid regler for tunge løft:

 • Max 25 kg tæt på krop
 • Max 15 kg i underarms afstand
 • Max 7 kg i 3/4 arms afstand

Benyt alternativt velegnet løftegrej.

Yngre og udenlandsk arbejds­kraft
Udfordring:
Nyansatte – specielt yngre og/eller udenlandsk arbejdskraft – kan have en øget risiko for arbejdsulykker.

Løsning:
Udførlige arbejdsbeskrivelser – helst på respektive modersmål samt grundig personlig introduktion.

 

Branchearbejdsmiljøråd (BAR)

I Danmark findes 11 Branchearbejdsmiljøråd (BAR’er), som hver især arbejder for at mindske antallet af arbejdsulykker
BAR’erne består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Branchearbejdsmiljørådene kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl. a. at lave information, temamøder, uddannelse og foreslå forskning.

Læs mere om de enkelte BAR’er ved at klikke på følgende links.

Øvrige arbejdsmiljøråd
Andre aktører på arbejdsmiljøområdet

Her finder du links til andre aktører på arbejdsmiljøområdet

 •  www.at.dk 
  Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor alle regler og vejledninger om arbejdsmiljø kan læses og downloades.
 • www.arbejdsmiljobutikken.dk
  A
  rbejdsmiljøbutikkens hjemmeside, hvor du kan bestille branchevejledninger, bøger m.m.
 • www.arbejdsmiljoforskning.dk
  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er forankret i Beskæftigelsesministeriet. Hjemmesiden indeholder bl.a. nyheder, kalender, udgivelser, og forskningsprojekter.
 • www.ask.dk
  Arbejdsskadestyrelsen – hjemmesiden oplyser om anmeldelse og behandling af arbejds- og erhvervsskadesager.
 • www.amr.dk
  Arbejdsmiljørådets hjemmeside, hvor du bl.a. finder oplysninger om rådets sammensætning og møder.
 • Arbejdsmiljøsystemet
  Arbejdsmiljørådets side om arbejdet med at styrke arbejdsmiljøet.
 • www.bm.dk
  Beskæftigelsesministeriets hjemmeside med nyheder, også om arbejdsmiljø.
 • europe.osha.eu.int
  Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur – her kan man søge information om arbejdsmiljølovgivning i andre EU-lande.
 • www.arbejdsmiljoviden.dk
  Videncenter for arbejdsmiljøs netsted – her kan du finde fakta om arbejdsmiljø.