forebygskade.dk

Beredskabsplan

Ved at tænke det utænkelige kan en virksomhed komme hurtigt på fode igen.

En god beredskabsplan fungerer som styringsværktøj, der kan redde virksomhedens værdier og i yderste konsekvens liv.

I tiden lige efter uheldet kan beredskabsplanen medvirke til at normalisere forholdene og dermed sikre mod tab af image, skadede kunderelationer og tab af arbejdspladser.

 

Læs mere om beredskabsplaner nedenfor:

Om beredskabsplaner
– Tag stilling inden ulykken sker

Formålet med en beredskabsplan
Formålet med en beredskabsplan er at forberede den eksisterende organisation til en katastrofesituation. En af ideerne er, at man ud af virksomhedens normale organisation skaber en organisation, som efter behov – supple­ret med ekstern assistance – kan håndtere katastrofesituationer.

Indhold i en beredskabsplan
En beredskabsplan indeholder tre hovedelementer:

  • Akutindsats under et uheld
  • Informationsindsats under og efter et uheld
  • Genopbygning efter et uheld

Akutindsatsen består i aktivering af de udarbejdede delplaner, herunder alarmerings-, evakuerings- og indsats­planer. Akutindsatsen har til formål at redde liv, beskytte miljøet samt redde materielle værdier.

Informationsindsats under og efter et uheld beskriver, hvem der er ansvarlig for at give information til ansatte, kunder, leverandører og pressen i forbindelse med en skade. Erfaringerne fra et antal større skader har vist, at det er vigtigt for virksomhedens position i markedet, at informationerne bliver givet målrettet og bliver styret fra fx informationschefen.

Genopbygning efter et uheld beskriver planer til at løse aktuelle problemer for at kunne fortsætte eller starte en midlertidig produktion. Endvidere beskrives den langsigtede planlægning, herunder overvejelser omkring arealbehov, genopførelse, myndighedsbehandling osv.

Udarbejdelse af beredskabsplaner
Når beredskabsplanen skal udarbejdes, kan der foruden de tre hovedelementer, tages udgangspunkt i følgende:

Instrukser
En beredskabsplan skal indeholde en række kortfattede instrukser, som kan hjælpe medarbejdere til at reagere hensigtsmæssigt i forskellige situationer.

Flugtvejstegninger
Der skal opsættes læsbare flugtvejstegninger, med brand- og evakueringsinstrukser, på steder hvor der i dagligdagen opholder sig medarbejdere, gæster, fremmede håndværkere mm.

Sikkerhedskorps
Virksomhedens interne sikkerhedskorps består af en række medarbejdere, som alle skal gennemgå en specialuddannelse inden for førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og brug af hjertestarter, ilt m.m.

Sikrings- og sikkerhedssystemer
Som et led i beredskabsplanlægningen bør det gennemgås, hvilke systemer virksomheden råder over inden for både brand og sikring, samt hvilke medarbejdere, der har ansvaret for den interne kontrol af systemerne.

Sikkerhedsorganisationen
De medarbejdere der er med i virksomhedens sikkerhedsorganisation, bør anses som værende de bedste ambassadører for beredskabsplanen.

Telefon og navneliste
Beredskabsplanen bør omfatte en oversigt over virksomhedens kontakter, herunder håndværkere, myndigheder, leverandører, forsikringsselskab, mv.

Brand og evakueringsøvelse
Kun gennem praktiske brand- og evakueringsøvelser kan virksomhedens beredskab for alvor afprøves. En øvelse tester personers handlinger og deres reaktioner af ved en brand, og er samtidig et effektivt middel til holdningsbearbejdning.