forebygskade.dk

Svamp og insekt

De almindeligste svampeskader

Her kan du læse mere om de forskellige svampearter, og hvordan du kan udbedre skaderne efter dem.

Når træ bliver udsat for langvarig fugtpåvirkning, kan det blive angrebet af svamp. I Danmark har vi ca. 30 trænedbrydende svampearter. En effektiv behandling starter med, at man artsbestemmer svampeangrebet.

Skimmelsvampe – sådan undgår og fjerner du dem
Man kan blive syg af at indånde svampesporer og affaldsstoffer fra skimmelsvampe, hvis koncentrationen af skimmelsvampesporer er for høj. Derfor bør du fjerne skimmelsvampen med det samme.

I private boliger viser svampene sig oftest som sorte pletter på fugtige overflader. Det sker typisk i badeværelser, hvor der er kondens på vinduet. Man finder dem også på kolde ydervægge og i kældre, eller hvis der er utætte tag eller vandrør. I disse tilfælde vil de oftest ligne mug. Svampene er meget levedygtige og kan overleve både udtørring og indkapsling.

Er der skimmelsvampe på vægge eller lofter i badeværelset, skyldes det, at rummet ikke er ventileret eller udluftet tilstrækkeligt. Du kan let fjerne skimmelsvampe i badeværelset med klorin. Har du problemer med skimmel andre steder i boligen, fx på en kold ydervæg eller bag et skab, skal du sørge for at finde årsagen og få det udbedret med det samme.


Behandling af skimmelsvamp

Skimmelsvamp, som ikke er trænedbrydende, opstår på overfladen af fugtigt træ, fx i badeværelser. Angrebet viser sig som lyse eller mørke skjolder, der kan gnides af med en finger.

Sådan fjerner du svampen:

 • Undersøg, hvad årsagen til skimmelsvampen er
 • Fjern fugten med en effektiv rumudluftning
 • Desinficér med klorin
Sådan kan du forebygge skimmelsvampe
 • Læg låg på gryderne, når du laver mad. Brug emhætte, og lad et vindue stå på klem
 • Luk døren til badeværelset, når du bader. Tag korte bade. Tør op. Luft ud
 • Tør ikke tøj i beboelsesrum
 • Undgå for mange potteplanter
 • Brug ikke vandfordamper
 • Luft sengen godt ud om morgenen ved at slå dynerne tilbage
 • Begræns brugen af brændeovne og pejse. De kan forværre indeklimaet, hvis de ikke brænder rigtigt


Skimmelsvamp ved nybyggeri og ombygning

Skimmelsvamp er er kendt problem i forbindelse med nybyggeri og ombygning – sørg for, at håndværkeren har fokus på problemet, så skader kan undgås.

Læs mere her

Behandling af ægte hussvamp

Behandlingen kræver ekspertbistand og foregår på følgende måde:

 • Fugtkilden bliver fjernet
 • Angrebne, bærende konstruktioner bliver fjernet og erstattet med trykimprægneret træ.
 • Øvrigt træ bliver behandlet med træbeskyttelse.
 • Angrebet murværk bliver blotlagt og derefter behandlet med svampedræbende middel og pudset op igen. Under særlige forhold kan det blive aktuelt at bruge varmebehandling.
 • Behandlingen foretages af firmaer, der er organiseret i VKS (Varmebehandlingskontrol mod svamp)
 • Du kan kontakte dem ved at ringe til Teknologisk Institut på tlf. 72 20 20 00
Behandling af andre svampeangreb
 • Undersøg, hvor fugtkilden kommer fra og fjern den
 • Fjern angrebne, bærende konstruktioner og erstat med trykimprægneret træ
 • Husk at behandle øvrigt træ med træbeskyttelse
Efterimprægnering

Afgrænsede svampeangreb, der ikke har nedbrudt træet voldsomt, kan man dræbe på en af følgende måder:

 • Ved at bore borpatroner ind i træet, hvor det er, eller forventes at blive, fugtigt. Fugten opløser og fordeler det svampedræbende bor
 • Ved at bore ventiler ind og derefter indsprøjte imprægneringsvæske i træet
 • Eller ved at bore glasampuller med imprægneringsmiddel ind i træet
Udbedring af skadet træ med kunststof

Svampeskadet, nedbrudt træ i den bærende konstruktion kan man udbedre med glasfiberarmeret kunststof. Lad et specialfirma foretage udbedringen.

Arbejdet foregår sådan:

 • Den beskadigede konstruktion bliver afstivet midlertidigt
 • Det nedbrudte træ bliver fjernet
 • Man støber glasfiberarmeret kunststof i en særlig støbeform
 • Til sidst fjerner man igen afstivningen og støbeformen
Behandling af insektskader

Huller i træets overflade kan være tegn på insektangreb. Bag hullerne gemmer sig et system af gange med boremel, som er larvernes ekskrementer blandet med træsmuld. Larverne gnaver i træet og udvikler sig, og senere gnaver det voksne insekt sig ud og efterlader et hul, der er karakteristisk for arten. Det voksne insekt lægger æg i revner og sprækker, og en ny cyklus starter.

Husbuk

Husbuk er det værste træskadedyr i Danmark. Husbuk angriber typisk tagspær af tørt nåletræ og efterlader ovale, flossede flyvehuller på cirka 3×6 mm. Man kan behandle skaden med et flydende middel, hvis al træværket er tilgængeligt. Især sprækkerne i træet, hvor æggene lægges, skal behandles grundigt. Hvis en del af træværket er skjult, kan det være nødvendigt at lade et specialfirma foretage en gasning eller varmebehandling. Til sidst skal man forstærke eller skifte det nedbrudte træ.

Borebiller

Borebiller angriber kun træ med et vandindhold på mere end 11 procent – typisk bjælkelag i kælderen – og efterlader runde flyvehuller med en diameter på cirka 1-2 mm. Man kan forebygge eller stoppe angreb ved at holde træet tørt eller udskifte det med trykimprægneret eller på anden måde beskyttet træ. Borebiller bekæmper man med flydende midler som Bora-col, Gori eller Aquaperm. I grelle tilfælde er det nødvendigt at lade et specialfirma foretage en varmebehandling.

Murbier

Murbier angriber normalt solvendte mure med svage mørtelfuger. Udvendigt efterlader murbien runde flyvehuller med en diameter på cirka 4-5 mm, indvendigt vandrette gange i mørtelen, som svækker murværket. Man kan behandle skaden efter biens flyvetid i september ved at kradse løs mørtel, biceller og larver ud. Bagefter skal man efterfuge med et lag mørtel i en tykkelse på mindst 15 mm. Man skal bruge en kalkcementmørtel i en styrke, der svarer til KC 60/40/850. I juli og august kan man bekæmpe murbier med insektmidler.

Du kan forebygge mange skader ved at pleje husets træværk Men hvis du ikke er sagkyndig, kan det være svært at forudse svampe- eller insektangreb. Derfor kan det være en fordel at tage en byggesagkyndig med på råd.