forebygskade.dk

Skimmelsvamp

– Undgå risikoen for skimmelvækst i nye bygninger og i eksisterende boliger.

Mange i byggebranchen har oplevet omfattende skimmelsvamp i nye byggerier og i eksisterende boliger.

Forestil dig:

  • Indbygget fugt medfører skimmel under gulve, i vægge og over lofter.
  • Under renovering af taget løber der vand ned over det eksisterende murværk.
    Murværket bliver opfugtet, og der opstår skimmelvækst på den indvendige side af væggene i de eksisterende boliger og lokaler.


Skimmelsvamp har store konsekvenser

Beboerne eller brugerne af lokalerne bliver syge, og ofte resulterer skimmelsvampen i omfattende merudgifter og dårlig presseomtale.


Sådan begrænses risikoen

En omhyggeligt planlagt og udført afdækning af taget og udtørring af nybyggeri begrænser risikoen for skimmelvækst i eksisterende og nye bygninger.


Følgende skal indgå i overvejelserne, når der bygges

  • Hvordan ledes vand fra presenninger væk fra murværket?
  • Hvordan opstilles stilladset, så vandet løber væk fra facaderne?
  • Krydsfinerplader på et stillads buler normalt på grund af opfugtning. Når krydsfinerpladerne buler, har vandet en tendens til at søge ind mod facaderne.
  • Er en totaloverdækning påkrævet, eller er entreprenør og bygherre villige til at påtage sig risikoen og ansvaret for vandskader og skimmelvækst?
  • Har du stillet krav til, hvordan dine folk eller din entreprenør skal udføre en håndværksmæssigt korrekt afdækning?

Eksempel på afdækning: