forebygskade.dk

Brand

De fleste brande på virksomheder kan undgås ved at følge nogle relativt simple brandtekniske vejledninger om fx slukningsudstyr, branddøre og daglige eftersyn. Læs mere på siderne nedenfor.

Brandsikkerheden kan øges markant med håndslukkere, sprinkleranlæg, branddøre og brandalarmer og ved at have en rutine for fyraftenseftersyn og for årlige termografiske undersøgelse af elektriske installationer.

Tjeklister

Når skaden sker, er det vigtigt at handle hurtigt og præcist