forebygskade.dk

El-installationer og el-udstyr

– El er en af de hyppigste årsager til brand.

Ulykker og brande, hvor elektricitet er medvirkende årsag, koster hvert år de danske virksomheder mange hundrede millioner kroner.
El er en af de hyppigste årsager til brand, og derfor er der god grund til at have stor fokus på disse.

Det bør du sikre dig

I en gennemgang af de elektriske installationer bør følgende undersøges:

 • Overholder installationerne kravene i Stærkstrøms Bekendtgørelsen?
 • Forekommer der løse forbindelser, mekaniske mangler og defekter?
 • Er der installationer, der fører mere strøm, end de er godkendt til?
 • Er mængden af interimistiske el-installationer holdt på et absolut minimum?
 • Er el-udstyr udført i en kapslingsklasse (fugt, støv og brandfarlige dampe), der passer til omgivelserne?
Termografering

– en effektiv og billig metode til at afsløre fejl i elektriske installationer.

Termografering er en undersøgelse af temperaturforskelle og er særdeles velegnet til forebyggende vedlige­holdelse i fx el-tavler.

Undersøgelsen udføres med et særligt kamera, der måler temperaturen på de overflader, der fotograferes. Termografi-billedet viser områder med uhensigtsmæssig varmeudvikling og afslører fejl, som er under udvik­ling. Det kan fx være dårlige forbindelser eller dårlige komponenter.

Læs mere om termografering.

El-tjek

Et væsentligt bidrag til forebyggelse af brand som følge af elektricitet er regelmæssige gennemgange af el-installationer og el-udstyr.

Mange typer el-udstyr udvikler varme i normal drift og kan derved forårsage brand.

Vi har lavet en liste over udvalgte punkter, der bør indgå i et el-tjek – hold for eksempel øje med:

 • Kaffemaskiner
 • Køleskabe
 • Kogekedler
 • Halogenlamper
 • Varmeblæsere
 • El-radiatorer
 • Radioer
 • Håndlamper
 • Motorer
 • Opladere

Læs mere om El-tjek