forebygskade.dk

Termografi

– Undgå brand og driftsforstyrrelser i elektriske installationer.

Undgå brand

Fejl i en el-tavle kan medføre brand. Brænder tavlen, vil det medføre lammelse af driften med store økonomiske konsekvenser.

I værste fald kan tavlebranden brede sig til hele virksomheden.

Undgå driftsforstyrrelser

Resultatet af termograferingen er en række billeder, der hver især identificerer steder i de elektriske anlæg som bør efterses nærmere. Ofte er der tale om mindre fejl. Der kan dog også være tale om større problemer, som kan medføre alvorlige uforudsete driftsforstyrrelser.

En termografering kan dermed give mulighed for at planlægge nødvendige driftsstop til vedligeholdelse.

Hvad er termografi?

Termografering er en undersøgelse af temperaturforskelle og er særdeles velegnet til forebyggende vedlige­holdelse i fx el-tavler.

Undersøgelsen udføres med et særligt kamera, der måler temperaturen på de overflader, der fotograferes. Termografi-billedet viser områder med uhensigtsmæssig varmeudvikling og afslører fejl, som er under udvik­ling. Det kan fx være dårlige forbindelser eller dårlige komponenter.

Anbefaling

Der anbefales årlig termografering udført af en DBI-certificeret operatør.