forebygskade.dk

Vejr og vind

Her har vi samlet en række gode råd til forebyggelse af vejrskader, og hvad der skal gøres, når uheldet er ude.

Tøbrud

Tøbrud kan give vandskader på bygningen. Der kan gøres en del for at forebygge skaderne, inden temperaturen stiger:

 • Fjern istapper. Afspær eventuelt gaden, så ingen kommer til skade
 • Fjern fygesne på loftet
 • Fjern snedriver og snebunker fra husmure og lignende for at forhindre fugt i at trænge ind i dit hus
 • Fjern sne og is fra afløb, kloakker osv. Det kan gøres let ved at hælde kogende vand i afløbet
 • Vurdér om smeltevand kan trænge ind ad døre, vinduer eller udluftningskanaler til kældre osv. Er det tilfældet, kan åbningen ex. dækkes til med en krydsfinerplade eller med sandsække
 • Tjek skunkrum, lofter og lignende for fygesne – og fjern sneen
 • Fjern is, der blokerer afløb, så vandet kan komme væk, når sneen smelter. Såkaldt el-tracing af afløb kan bruges til at undgå tilfrossede afløb
 • Tjek vandrette afløbsrender eller skotrender, hvor flere tage møder hinanden – også her kan is stoppe det normale afløb
 • Definitionen på tøbrud er, at temperaturen på ca. 12 timer stiger fra minusgrader til omkring 8-10 plusgrader


Under tøbrud

 • Hold øje med, at tagrender og afløb kan klare smeltevandet
 • Hold øje med lofter i alle rum og evt. i garagen.
 • Gør, hvad der skal til, for ikke at få vandskade – klods op, dæk til, flyt ting til et tørt sted, eller hvad der er muligt


Efter tøbrud

 • Fjern tildækninger af vinduer, døre og luftkanaler og luft ud
 • Tjek alle rum – også loftsrum
 • Anmeld vandskaden
 • Smid ikke beskadigede genstande ud
Skybrud

Når der kommer kraftige regnskyl og skybrud, er der risiko for, at vandstanden i kloaksystemet stiger. Det betyder, at kloakvandet kan trænge op gennem gulvafløb i kældre. Et såkaldt højvandslukke kan muligvis hjælpe med at begrænse eller helt undgå, at kloakvandet trænger op. Det afhænger dog af konkrete forhold ved ejendommen som beliggenhed fx. Kontakt en autoriseret kloakmester, som kan uddybe, hvordan ejendommen bedst sikres.

Før skybruddet:

 • Tjek, at udendørs afløbsriste, tagrender og nedløbsrør ikke er stoppet af blade
 • Luk vinduer – husk ovenlysvinduer, loft- og kældervinduer
 • Fjern dyre genstande i kælderen, før regnen kommer
 • Klods ejendele op, så de ikke tager skade
 • Ved voldsomt skybrud kan der være risiko for, at vandet stiger op gennem toilettet. Blokér derfor toilettet ved at lægge en plasticpose fyldt med klude ned i selve toilettet, og placér noget tungt oven på
 • Husk – smid ikke skadede værdigenstande ud, før det er aftalt med forsikringsselskabet
Storm

En storm kan medføre store skader på boligen, så derfor bør der forebygges så meget som muligt:

 • Luk døre og vinduer
 • Sørg for, at bygning og tag er ordentligt vedligeholdt
 • Vær sikker på, at hegn og læafskærmning er sat forsvarligt fast
 • Fjern træer, der er gået ud, da de kan vælte under storm
 • Sørg også for, at andre bygninger, som fx udhuse og drivhuse bliver sikret
 • Tag flagstangen ned, da den kan knække
 • Sikr løse genstande, fx grill, havemøbler, markiser, parasoller, trampolin og løse tagsten
Sne og frost
 • Det er vigtigt at sikre boligen mod frostskader og en gang imellem tjekke, at alt er som det skal være
 • Hvis en bolig er ubeboet, er det en god idé at lukke for vandet og åbne alle vandhaner, så vandet ikke fryser til i rørene, hvilket kan få rørene til at springe
 • Hvis det har sneet voldsomt, kan det være en god idé at rydde taget, så snetrykket ikke får det til at brase sammen. Tjek, om der er føget sne ind fx på loftet.
  Sneen skal fjernes, inden et tøvejr sætter ind, ellers er der risiko for at få vandskade.
 • Hvis det bliver tøvejr, bør store snemængder fjernes fra skrå tage, da de kan rutsje ned og rive tagrender med
Hvis der er sket skade…

Er der sket en skade, kan du få hurtigere hjælp, hvis du:

 • Tager billeder af skaden
 • Laver lister over ødelagte ting, hvor du skriver genstandenes art, navn, model, mærke, alder, nypris og forventet erstatningsbeløb