forebygskade.dk

El-tjek

Et væsentligt bidrag til forebyggelse af brand som følge af elektricitet er regelmæssige gennemgange af elinstallationer og el-udstyr. Bemærk at visse dele af et el-tjek kun må udføres af autoriserede personer.

Her findes en generel tjekliste med udvalgte punkter til gennemgang af de elektriske installationer:

Tjekliste

 • De elektriske installationer skal opfylde bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen.
 • Sørg for at installationerne vedligeholdes og efterses af en autoriseret el-installatør.
 • Sørg for at sikringsgrupper og afbrydere er mærkede, så de aktuelle brugssteder kan identificeres.
 • Sørg for mindst 0,7 meters frirum omkring el-tavler i 2 meters højde. Marker evt. friarealet foran tavlen på gulvet.
 • Hold elskabe, kabelbakker og installationer fri for vand, fugt og snavs.
 • Undgå løse ledninger. Det nedsætter risikoen for kabelskader og fald samt letter renholdelsen.
 • HFI/HPFI-relæer bør afprøves/motioneres mindst hvert halve år.
 • For eksplosionsfarlige områder skal der iagttages særlige sikkerhedsregler omkring installationer og materiel (ATEX-bestemmelser).
 • Periodisk vedligeholdelse og eftersyn bør sættes i system og køre i automatiske “ledelsessystemer”.
 • Brand- og driftsikkerheden kan øges, hvis der periodisk, fx årligt, bliver foretaget termografering af el-tavlerne i en driftssituation. Herved kan løse forbindelser og overgange opdages i tide.
 • Der bør være fokus på konsekvenserne ved kortere eller længerevarende strømsvigt i forbindelse med procesanlæg og IT-systemer.