forebygskade.dk

I tilfælde af brand – trin for trin

Den første indsats kan være afgørende for at undgå dødsulykker og store økonomiske tab.

Trin 1: Red mennesker

 • Alarmér andre beboere om branden
 • Væk evt. sovende beboere
 • Evakuér børn og andre svage mennesker

Trin 2: Alarmér brandvæsenet ved at ringe 1-1-2

Gør opmærksom på:

 • Hvad der brænder
 • Dit navn og adressen på beboelsesejendommen
 • Evt. tilskadekomne
 • Telefonnummeret, du ringer fra
 • Specielle tilkørelsesforhold

Forlad aldrig ulykkestedet

Husk altid at blive ved ejendommen for at modtage brand- og ambulancefolkene, når de ankommer til ulykkestedet

Trin 3: Begræns branden

 • Ved mindre brande – sluk ilden med egnet slukningsudstyr
  Lær hvordan du slukker små brand her
 • Luk døre og vinduer til lokalet hvori branden befinder sig

Trin 4: Begræns skaden

 • Forsøg at redde og bevare værdierne
 • Aftal redningsindsats med brandvæsenet
 • Aftal redningsindsats med forsikringsselskabet
 • Smid ikke skadede genstande ud, før aftale er indgået med forsikringsselskabet