forebygskade.dk

Fakta

Vidste du, at:

Alarmering og evakuering på en virksomhed forsinkes op til flere minutter, hvis ikke medarbejderne er bekendt med alarmerings- og evakueringsinstrukser.
Det kan betyde unødige tab af menneskeliv og værdier.

Kun ved en evakueringsøvelse på virksomheden kan man for alvor få afprøvet virksomhedens eget beredskab.
En øvelse tester medarbejdernes handlinger og reaktioner ved en større ulykke på virksomheden.
Det er samtidig en effektiv måde at påvirke personalets holdninger og forståelse for sikkerhed.

Alt for mange virksomheder bruger store ressourcer på slukningsmateriel, men overser vigtigheden af at uddanne medarbejderne i brugen af slukningsmateriellet.
Hertil kommer at også alt for mange virksomheder har placeret deres slukningsmateriel uhensigtsmæssigt eller forkert.

Når en ulykke sker på virksomheden er det vigtigt, at der handles hensigtsmæssigt omkring skaderamte.
Minutterne fra ulykken er sket og til en ambulance når frem, kan for skaderamte betyde liv eller død – det er her, at der er brug for en førstehjælper.
Har du tænkt på, om de medarbejdere, som er i nærheden af dig, kan yde førstehjælp hvis du kommer til skade?

Ved en gennemgang af virksomhedens el-installationer (f.eks. med termografering) kan man opdage overbelastninger og løse forbindelser længe før de udvikler sig til en kortslutning eller brand.
En kortslutning i et elanlæg forårsages næsten altid af en dårlig forbindelse, og den er under udvikling i længere tid.

I et stærkt konkurrencepræget marked gælder det om at få virksomheden på fode igen så hurtigt som muligt efter et uheld.
Lykkes det ikke straks kan det betyde:

  • Tabte eller skadede kunderelationer
  • Tabte vækstmuligheder
  • Tab af markedsandele
  • Skade på varemærker og goodwill