forebygskade.dk

AIA-anlæg

– Elektronisk overvågning af dine værdier

Hvad er et AIA-anlæg
AIA-anlæg

Et AIA-anlæg (Automatisk Indbruds-Alarm-anlæg) er et elektronisk overvågningsanlæg, der kort fortalt består en centralenhed og et antal detektorer. Bliver et begyndende indbrud detekteret, sender centralenheden alarm til en døgnbemandet vagtcentral. På vagtcentralen behandles alarmen, og afhængig af hvilken aftale, der er indgået, ringes der til kunden, eller også sender man en vagt. Når kunde eller vagt når frem til forsikringsstedet, registrerer alarmcentralen tidspunktet for, hvornår alarmen tilbagestilles. Herefter kan eventuelle følgeskader begrænses.

 

 

Hvilke krav er der til AIA-anlæg

Fra og med Sikringsniveau 20 er der krav om AIA-anlæg med alarmoverførsel til en bemandet vagtcentral. Det er krav om maksimal udrykningstid ved alarm. Udrykningen kan foretages af et vagtfirma eller af sikrede selv.

AIA-anlæg skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions – AIA-katalog, fane 30

AIA-anlæg skal installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagtudrykning i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal du som kunde kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og den elektroniske over­vågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af en F&P-registreret installatør. Der kan ligeledes være krav om, at du skal dokumentere, at den maksimale udrykningstid er overholdt, hvilket kan dokumenteres ved hjælp af kontrolcentralens log.