forebygskade.dk

Brandbart oplag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er en stor – og ofte undervurderet – risiko for påsatte brande i almindelig oplag på trapper.
Oplag på trapper, i kældre og på lofter er genstande såsom barnevogne, indbo, tøj, madvarer, aviser,reklamer mv.
Alt sammen noget der kan bruges til at antænde en brand.

Kældre, reposer og alle trapper inkl. køkkentrappe skal altid holdes fri for oplagring af brændbart materiale.

Tjekliste

  • Informér jævnligt beboerne om brandrisikoen ved oplag på trappeopgange, reposer, i kældre og på lofter.
  • Kontrollér at alle trapper inkl. køkkentrappen, kælder og reposer er friholdt for oplagring af barnevogne, aviser, reklamer, indbo mv.
  • Kontrollér at døre til trappeopgange, kældre, lofter og bagtrapper holdes aflåste, så uvedkommende ikke kan få adgang.
  • Påtal og kontrollér at kælderrum/pulterrum ved fraflytning ryddes.
  • Indfør regelmæssig oprydning på loft og i kælder.
  • Undgå oplag af affald og lignende omkring affaldscontainere hvis de allerede er fyldt – gælder både for containere i affaldsrum og for containere opbevaret i det fri.