forebygskade.dk

Branddøre- og brandvægge

Ejendommen har en indbygget passiv brandsikring, der består af materialer, der er integreret i bygningen – herunder brandvægge, branddøre og lignende.

Disse branddøre og -vægge er med til at beskytte ejendommen og dens beboere i tilfælde af brand, ved bl.a. at forhindre og forsinke en spredning af ild og røg samt sikre flugtveje. Ved at forsinke spredningen af ild, kan brandvæsenet i mange tilfælde nå at få branden under kontrol, inden den udvikler sig.

Overordnede regler

Ejendommen skal overholde de for ejendommen gældende bygningsreglementer mht. ejendommens indbyggede brandsikring. Jf. Bygningsreglementet.

Branddøre og -vægge skal være intakte, og branddøre skal være selvlukkende og kunne lukkes helt i. Flugtvejsdøre, der ikke benyttes til dagligt, skal være forsynet med synlige flugtvejsskilte.

Ansvaret for genetablering af tætte brandvægge efter f.eks. en kabelgennembrydning, ligger hos den ejendomsansvarlige og ikke hos entreprenøren.

Tjekliste

  • Kontroller jævnligt at alle branddøre og -vægge er intakte dvs. ingen gennembrydninger.
  • Branddøre skal kunne lukke helt i og have installeret selvlukningsmekaniske/dørpumpe.
  • Kontroller at både selvlukkende og almindelige døre og porte ikke er blokeret af kiler og lignende.
  • Flugtveje skal være lette at identificere, nå og anvende.
  • Kontroller at alle flugtvejsdøre er monteret med synlige flugtvejsskilte, især de der ikke benyttes til dagligt.

Billedet til venstre viser effekten af en branddør.
På denne side af døren er der ikke sket skade.

På billedet nedenfor ses lokalet på den anden side af branddøren
– et helt udbrændt lokale.