forebygskade.dk

Brandrisiko fra sekundære bygninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påsatte brande kan opstå ved, at der bliver sat ild til en ”sekundærbygning”, der er placeret for tæt på beboelsesejendommen.

Sekundære bygninger er bygninger, som ikke indeholder beboelse såsom cykelskure, udhuse, containerskure mv.
Bygningerne er ofte opført i brandbart materiale såsom træ, og kan derfor være udsatte.

Undgå risikoen

Hvis risikoen skal undgås for, at en brand i en sekundær bygning spreder sig til beboelsesejendommen, så skal bygningen altid placeres:

  • Mindst 5 meter fra let antændelige ydervægge eller brudte ydervægge med døre, vinduer, udluftningskanaler mv.
  • Mindst 1 meter fra en ubrudt ydervæg lavet af murværk eller beton.
  • Mindst 2,5 meter væk fra en ubrudt ydervæg lavet af beton/murværk der er efterisoleret eller beklædt.

Husk desuden at det er vigtigt, at sekundære bygninger enten aflåses eller henstår aflukket hvis muligt.

Tjekliste
  • Sekundære bygninger skal fremstå intakte og eventuelt aflåste.
  • Området omkring de sekundære bygninger skal holdes fri for oplag, buske, træer mv.
  • Kontrollér at bygningerne overholder den anbefalede afstand til ydervægge.
  • Kontrollér at brandvæsenet har uhindret adgang til de sekundære bygninger i tilfælde af brand.
  • Opsæt evt. skarp præventiv belysning med bevægelsescensor.