forebygskade.dk

Brandrisiko i lejligheder

Tobaksrygning, kortslutning og brug af åben ild er årsagerne til de fleste dødsbrande. Disse brande kunne være undgået ved simple tiltag og fornuftig omtanke.

Fra tidligere gennemførte undersøgelser er der givet en række simple anbefalinger:

Tobaksrygning
 • Ryg aldrig i sengen.
 • Pas på med rygning især når du er træt.
 • Alkohol og medicin kan øge brandfaren i kombination med rygning.
 • Hæld vand på tobaksaffaldet før det smides ud.
Elektriske apparater
 • Elektriske apparater såsom TV, computere, kaffemaskiner og el-radiatorer kan kortslutte og forårsage brand.
 • Sluk alle elektriske apparater når du sover eller forlader lejligheden/ejendommen.
 • Undgå at elektriske apparater bliver for varme – skab god plads rundt om TV, computere og køleskabe.
 • El-radiatorer skal anbringes i forsvarlig afstand fra alt brandbart materiale.
 • Elektriske apparater såsom TV og kaffemaskine afbrydes efter brug på stikkontakten, og stikket tages ud.
 • Sluk omgående for et elektrisk apparat, hvis det ikke opfører sig normalt eller bliver for varmt.
 • Undgå brug af for mange dobbelstik/forlængerledninger.
 • Kontrollér at ledninger og stikdåser er intakte.
Åben ild
 • Udvis altid stor forsigtighed ved brug af åben ild.
 • Brug kun levende lys i rum, hvor der er voksne til stede – forlad aldrig et tændt lys.
 • Levende lys skal altid anbringes i solide stager, der er lavet af ikke brandbart materiale.
 • Åben ild skal holdes i forsvarlig afstand til brandbart materiale såsom gardiner, aviser og lignende.
Andre gode råd
 • En røgalarm i hjemmet gør det muligt at opdage en brand, før den udvikler sig og øger dermed sandsynligheden for at undgå brandulykker.
 • Røgalarmer skal installeres så højt som muligt og i overensstemmelse med leverandørens anvisning.
 • Husk at klude brugt til f.eks. oliering efter brug skal anbringes i en ikke brandbar beholder med et tætsluttende låg.
 • Opbevar altid brandfarlige væsker såsom benzin og petroleum uden for børns rækkevidde og i tillukkede beholdere.