forebygskade.dk

Brandvæsnets adgang til ejendommen


Hvis en brand først sker, så er det vigtigt, at brandvæsenet kan komme ind på ejendommen med slukningskøretøjerne.

Overordnede regler

Brand- og redningsveje skal minimum være 2,8 meter brede og evt. porte mindst 3,4 meter høje for at sikre brandvæsenet uhindret adgang til ejendommen.

Brand- og redningsveje skal holdes fri for biler, oplag og lignende.

Ejendomme med mere end 3 etager skal sikre, at et areal med en minimumsbredde på 4 meter holdes fri til brandvæsenets stigevogn i tilfælde af brand.

Ambulancer og brandkøretøjer skal have mulighed for at parkere, så der max. er 40 meter til fjerneste indgang.

Tjekliste
  • Kontrollér at brand- og redningsveje er tilstede iht. reglerne, og at de er skiltet korrekt.
  • Klip evt. grene og hække der hænger ind over ejendommens brand- og redningsveje.
  • Sørg for at holde brand- og redningsveje fri for parkering og oplag.
  • Oplys jævnligt beboerne omkring risikoen og reglerne omkring parkering foran brand- og redningsveje.