forebygskade.dk

Erhvervslejemål i ejendommen

Erhvervsaktivitet i beboelsesejendomme kan være en stor belastning for ejendommens brandsikkerhed. Det gælder især brandfarlige erhverv, som f.eks., pizzeriaer – men også i mindre udstrækning “ufarlige” erhverv som f.eks. liberalt erhverv og kontorvirksomhed.

Ansvaret for brandsikkerheden i erhvervslejemål påhviler den enkelte erhvervslejer. Men da ejendommen har en betydelig interesse i, at erhvervet ikke i urimelig grad belaster sikkerheden, så har vi her valgt at beskrive, hvad ejendommen  kan (og bør) tage af initiativer – naturligvis afhængigt af den individuelle situation.


Initiativer over for erhvervslejeren der kan forbedre ejendommens sikkerhed:

Sikre at lejekontrakterne i fornødent omfang indeholder bestemmelser om, at lejeren

  • overholder de gældende regler for brandsikkerhed,
  • gennemfører regelmæssigt brandsyn i virksomheden (f.eks. via DBI) og dokumenterer resultatet heraf over for ejendommen og dens forsikringsselskab,
  • imødekommer de krav og henstillinger, der er et resultat af brandtilsynet,
  • indberetter evt. ændringer i virksomheden til ejendommen og dens forsikringsselskab med henblik på, at der foretages en fornyet brandrisikovurdering,
  • jævnligt kontrollerer udsugnings- og ventilationsanlæg for fedt og snavs,
  • overholder ejendommen regler vedrørende ordens- og affaldsforhold,
  • overholder ejendommens regler vedrørende adgangs/aflåsningsforhold.