forebygskade.dk

Røgalarmer og røgalarmanlæg

En røgalarm gør det muligt at opdage en brand, før den udvikler sig. Derved øges sandsynligheden for at undgå brandulykker og større skader på ejendom og løsøre.

Batteridrevne røgalarmer er stadig mest udbredte på trods af, at de bedste røgalarmanlæg er dem, der tilsluttes ejendommens strømforsyning og er forsynet med backup-batteri.

Det er en god ide med røgalarmer i både lejligheder og på fællesarealer som f.eks. trapperum. Men husk at få aftalt om det er ejendommen eller beboerne, der har ansvaret for indkøb, opsætning og vedligeholdelse af røgalarmer.

– Røgalarmer skal kontrolleres regelmæssigt – og altid efter bortrejse.

Overordnede regler

Der skal der være installeret mindst én røgalarm, der er tilsluttet boligens almindelige strømforsyning og med backup-batteri i beboelsesejendomme, hvortil der er givet byggetilladelse efter 1. december 2004.

Ved renovering af beboelsesejendomme anbefales det, at der opsættes røgalarmer, som anvist i bygningsreglementet.  Større beboelsesejendomme skal have flere røgalarmer, og boliger i flere plan skal have mindst én røgalarm på hver etage.

Det anbefales, at røgalarmerne serieforbindes, så alle alarmer ”hyler”, hvis én alarm udløses.  Røgalarmer skal være placeret med maksimum 10 meters afstand.

Røgalarmens placering

Røgalarmens funktion er at skabe sikkerhed – en funktion som har afgørende betydning. Sikkerheden er i form af et tidligt varsel, når en brand er opstået.
Når en brand opstår, er det typisk kulilteforgiftning, der er farligst. Selv en lille brand kan fører til omfattende røgforgiftning.

En lille investering og korrekt placering kan reducere risikoen væsentligt.

 • Røgalarmer skal installeres iht. leverandørens anvisning.
 • Røgalarmer skal placeres så højt som muligt og væk fra køkken og bad for at undgå, at evt. damp og røg udløser alarmen.
 • Røgalarmen bør samtidig placeres midt i rummet væk fra vinduer, døre og ventilationsåbninger for at undgå træk.
  (Loven siger, at den skal placeres i loftet – mindst ½ meter fra væggen).
 • Forvent ikke at røgalarmer vækker sovende børn, husk derfor altid at evakuere børn og andre sovende beboere i tilfælde af brand.
  (En godkendt røgalarm skal være på 60 dB. Det er et lydniveau, der kan sammenlignes med at stå én meter fra en støvsuger).
 • Er der flere etager i dit hjem, bør du serieforbinde alle røgalarmer, så de hyler samtidig, uanset hvilken røgalarm som udløser alarmen.

Tjekliste
 • Kontrollér at røgalarmen hyler, når der trykkes på testknappen, og at alle sammenkoblede røgalarmer ”hyler”, når testknappen aktiveres på én af røgalarmerne.
 • Kontrollér jævnligt at røgalarmerne er renset for støv og snavs.
 • Informér nye beboere om vigtigheden i at indkøbe og vedligeholde en røgalarm.
 • Ved hver beboerfraflytning kontrolleres et evt. installeret røgalarmanlæg, og det eksisterende backup-batteri udskiftes med et nyt.
 • Udskift batteriet når røgalarmen udsender en ”bib-lyd”.
 • Kontrollér jævnligt, at batterier og elektronik fungerer, som de skal. Har du været bortrejst i mere end 14 dage, anbefales, at du tjekker røgalarmerne, når du kommer hjem.
 • Hav altid ekstra batterier til rådighed.
 • Kontrollér at røgalarmerne er monteret i overensstemmelse med leverandørens anvisning.