forebygskade.dk

Samlet tjekliste

Røgalarmer og røgalarmanlæg
 • Kontroller, at røgalarmen hyler når der trykker på testknappen.
 • Kontroller, at røgalarmen er renset for støv, snavs og monteret efter leverandørens anvisning.
 • Alle beboere skal være orienteret omkring vigtigheden i at indkøbe og vedligeholde røgalarmer.
Aflåsnings- og adgangsforhold
 • Kontroller at alle ind- og udgangsdøre og porte holdes aflåst og ikke blokeres af kiler og lign.
 • Kontroller at døre til kældre, lofter og bagtrapper holdes aflåste.
 • Installer eller vedligehold døre med selvlukningsmekanisme/dørpumpe
Brandbart oplag
 • Kontroller at alle trapper inkl. køkkentrappen, kælder og reposer er friholdt for oplagring, såsom barnevogne, aviser, reklamer, indbo mv.
 • Kontroller at der ikke forefindes oplag i kælderens gange og fællesarealer
 • Kontroller at der ikke forefindes oplag, som kan bruges som kile til at holde porte og ind- og udgangsdøre åbne.
 • Kontroller at der ikke findes oplag af affald og lign. omkring affaldscontainere og sekundøre bygninger.
Belysning
 • Kontroller at der er nødvendig belysning i affaldsrum, pulterrum og omkring containere opbevaret i det fri – opsæt evt. præventiv belysning med bevægelsescensor.
Containere opbevaret i det fri samt sekundære bygninger
 • Kontroller at afstanden til ejendommens ydervægge overholdes.
 • Kontroller at området omkring affaldscontainere og sekundære bygninger er friholdt for oplag, buske, træer mv.
 • Kontroller at brandvæsen har uhindret adgang til ejendommens affaldscontainere og sekundære bygninger i tilfælde af brand.
 • Kontroller at ejendommens containere er korrekt afmærket efter indhold.
 • Kontroller at ejendommens containere ikke er overfyldte og kan lukkes forsvarligt.
Affaldsrum
 • Kontroller at affaldsrum holdes aflåst og fri for oplag.
 • Kontroller at ejendommens containere er korrekt afmærket efter indhold.
 • Kontroller at alle indkastlåger i affaldsskakte er lukkede, aflåste og lufttætte.
 • Kontroller at slukningsudstyr er klar til brug i tilfælde af brand.
Kælderrum
 • Kontroller at alle adgangsdøre til kælderen er lukkede og aflåste.
 • Kontroller at der ikke forefindes oplag i kælderens gange og fællesarealer.
 • Alle beboere skal orienteres om, at der ikke må opbevares gasflasker i kælderen uden særlig tilladelse.
 • Kontroller at kælderrum med motordrevne køretøjer udluftes hyppigt.
Brand og redningsveje/flugtveje
 • Kontroller at brand og redningsveje/flugtveje er til stede iht. reglerne, og at de er skiltet korrekt.
 • Kontroller at brand og redningsveje er friholdt for parkering, oplag og buske mv.
 • Kontroller at flugtvejsdøre og redningsåbninger kan åbnes på en nem og sikker måde uden brug af nøgle eller andet værktøj.
 • Kontroller i vinterperioden at udvendige flugtveje er oplyst og friholdt for sne og is.
 • Kontroller at eventuelle vinduer og ventilationsåbninger placeret i ejendommens trappeopgange kan åbnes.
Bygningens indbyggede brandsikring
 • Kontroller at alle bygningens brandvægge/sektionsadskillelser er intakte, dvs. ingen gennembrydninger.
 • Kontroller at ejendommens branddøre kan lukkes helt i og har installeret selvlukningsmekanisme/dørpumpe.
Elektriske installationer
 • Alle beboere skal være orienteret omkring vigtigheden i at teste deres sikringsrekæ (HFI/HPFI relæ) årligt.
 • Alle beboere skal være orienteret ommkring brandrisikoen ved elektriske apparater – audlever evt. faktaarket “Brandrisiko i lejligheder”.