forebygskade.dk

Kloakvand

Kan komme ovenfra og nedefra

Snavset kloakvand på kontoret, i receptionen eller på lagret er en oplevelse, de fleste gerne vil undgå. Er kloakken eller den indvendige faldstamme delvist tilstoppet som følge af mange års brug, er der risiko for udstrømning af snavset kloak- og toiletvand fra wc’er, køkkenvaske og gulvafløb.

Skaden opstår, når spildvand fra højreliggende etager i ejendommen ikke kan få frit afløb til kloakken og derved trænger ud på lavtliggende etager.

Specielt ældre faldstammer fra køkkenvaske er særligt udsatte, fordi fedtet fra madlavningen aflejre sig indvendigt i faldstammen.

Snavset kloakvand kan også strømme ind i kælderen eller i stueetagen, når den offentlige kloak er overbelastet i forbindelse med skybrud eller andre driftsforstyrrelser. Vandtrykket fra hovedkloakken kan være så kraftigt, at selv store dæksler i støbejern bliver løftet højt op i luften.

Forholdsregler

Når det konstateres, at vandet fra køkkenvasken, toilettet eller brusebadet løber langsomt ud i afløbet, er det typisk tegn på en begyndende tilstopning af afløbsinstallationen. I denne situation bør en rensning af faldstammen og kloakken straks iværksættes.

Konstateres der kraftige belægninger, fedtaflejringer indvendigt i afløbsinstallationen, kan det være nødvendigt at rense faldstammen med en motorsplit eller at udskifte faldstammen. En motorsplit er en form for en fræser, der sendes gennem afløbsinstallationen og afrenser belægningerne helt eller delvist. Er der tale om en gammel eller porøs afløbsinstallation, bør den udskiftes, da der er stor risiko for at motorsplitten slår hul på den gamle installation.

Risikoen for opstigning af kloakvand i kælder eller stueetage som følge af overfyldte offentlige kloakker kan reduceres betydeligt ved at montere og vedligeholde højdevandslukkere i kloaksystemet, og ved at fastboltede udsatte kloakdæksler hvor risikoen for vandtryk er stor.

Anbefaling

Iværksæt et serviceeftersyn af alle dine afløbsinstallationer og undersøg sammen med din kloakmester, hvilke stuvningskoter der er i området. En stuvningskote er den højeste mulige vandstand i kloaksystemet. Ligger dine afløb og brønddæksler under eller i nærheden af stuvningskoten, bør du straks etablere en tilbageløbssikring på dit kloakanlæg og fastbolte udsatte kloakdæksler.