forebygskade.dk

Mekaniske sikringsenheder

Klassificering af mekaniske sikringsenheder

– Der stilles krav til mekaniske sikringsenheders indbruds­modstand

Kravene til en virksomheds mekaniske sikring afhænger af, hvilket tyverisikringsniveau, virksomheden skal overholde. I Sikringsniveau 10 til 30 er der kun krav til aflukningen og aflåsningen af døre, vinduer, porte og an­dre åbninger. Fra og med Sikringsniveau 40 stilles der krav til den mekaniske sikring af døre, vinduer, porte og andre åbninger. Fra og med Sikringsniveau 50 stilles der tillige krav til den mekaniske stabilitet af de anvendte bygningsdele.

Når der i et givent sikringsniveau stilles krav til mekaniske sikringsenheder som vinduer, døre, låse og gitre, skal sikringsenhederne være F&P-registrerede (Forsikring & Pension) i enten GUL, GRØN, BLÅ eller RØD klasse, hvor GUL er svagest og RØD er stærkest sikring.

For at give en ide om, hvilken indbrudsmodstand, de forskellige farver yder, er her en kort forklaring til tidsin­tervallerne. Indbrudsmodstanden testes efter Standardtyvmetoden til hovedgruppe 1:

  • GUL klasse – Sikringsenheden har en indbrudsmodstand på 3 til 5 minutter.
  • GRØN klasse – Sikringsenheden har en indbrudsmodstand på 5 til 7 minutter.
  • BLÅ Klasse – Sikringsenheden har en indbrudsmodstand på 7 til 10 minutter.
  • RØD Klasse – Sikringsenheden har en indbrudsmodstand på over 10 minutter.

Se produkter hos F&P

Der stilles krav til bygningsdeles indbrudsmodstand

Bygningsdele er afhængig af indbrudsmodstanden inddelt i to kategorier. Enten svage eller stabile bygnings­dele. Fra og med Sikringsniveau 50 er der krav om, at svage bygningsdele skal være mekanisk forstærkede.

Læs mere om bygningsdele

Sikringsniveauer og varegrupper

Ved indbrud skal du som kunde kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og den elektroniske over­vågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være en installationserklæring, der er udstedt af en F&P-registreret installatør eller låsesmed.

Læs mere om Sikringsniveauer og varegrupper