forebygskade.dk

Rede penge og værditransport

– Antallet af røverier er stigende.

Antallet af røverier er stigende, så det er yderst vigtigt, at virksomheder, der håndterer og transporterer rede penge, udarbejder detaljerede forretningsgange, der minimerer røveririsikoen – ikke mindst af hensyn til med­arbejdernes sikkerhed.

Det er vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på, at der i forsikringspolicen kan være stillet krav til, hvor mange penge der maksimalt må være i kassen, hvor store beløb der må transporteres, hvordan pengene skal opbevares osv.

Tjekliste

For at opnå den bedste sikkerhed for medarbejderne og sikre, at de forsikringsmæssige krav er overholdt, bør forretningsgangene som minimum omfatte regler eller procedurer for:

  • Kassebeholdning
  • Kassetømning
  • Intern transport
  • Optællingsrum
  • Opbevaring af penge i dagtimer
  • Opbevaring af penge uden for arbejdstid
  • Eventuelle aftaler med værditransportfirma
  • Medarbejdernes reaktioner ved tyveri eller røveri
  • Psykologhjælp
  • Pressehåndtering

Listen er ikke udtømmende og tjener blot som eksempler.

Anbefaling

Butikker, der modtager mange kontanter, bør indgå aftale med et seriøst pengetransportfirma, der afhenter da­gens omsætning i et såkaldt dropsafe (pengeskab med indkast), som de ansatte ikke har koden til. Byttepenge opbevares i et andet pengeskab, som de ansatte har koden til.