forebygskade.dk

Tågesikring

– Stjæl indbrudstyvens orienteringsevne

Hvordan virker tågesikring?

Ved alarm fylder en tågegenerator på sekunder et afgrænset område med uigennemsigtig tåge. Tågen vanske­liggør en indbrudstyvs orienteringsevne, hvorved indbrudsskaden begrænses, idet tyven ikke kan stjæle, hvad han ikke kan se. Et korrekt projekteret moderne tågesikringsanlæg er et godt supplement til den mekaniske og elektroniske tyverisikring, når særligt tyveritækkelige varer skal sikres. Tågen er uskadelig for mennesker, edb-udstyr og inventar, men egner sig ikke til brug i områder med uembal­lerede fødevarer.

Undgå de værste faldgruber

Der findes desværre mange tågesikringsanlæg, der ikke virker efter hensigten. Her er nogle typiske fejl-årsager:

  • Tågesikringsanlæggets separate detektorkreds er placeret forkert, eller også er der benyttet for få detektorer.
  • I mange butikker ændres butiksindretningen jævnligt. Hvis man ikke tænker tågesikringen ind i indretningen, risikerer man, at de særligt tyvetækkelige varer er flyttet væk fra det tågesikrede område.
  • Underdimensionerede tågesikringsanlæg tågesikrer området for langsomt, hvorved en indbrudstyv kan nå at stjæle de tyvetækkelige varer.
  • Overdimensionerede tågesikringsanlæg blæser for meget tåge ud i området, der skal overvåges, hvilket re­sulterer i, at tågen fortætter og kondenserer som fedtede hinder på flader og varer. I praksis koster det nemt mellem 50.000 og 100.000 kr. at rengøre et butikslokale.
Anbefaling

Tågesikringsanlæg stiller MEGET store krav til installatørens viden og faglige kunnen. Vi anbefaler, at man kun benytter installatører, der kan dokumentere, at de har gennemgået og følger producentens anbefalede projek­terings- og installationskurser.

Det anbefales tillige, at tågesikringsanlæg projekteres og udføres som beskrevet i F&P’s retningslinjer for projek­tering, installation og anvendelse tågesikringsanlæg.

Producentens anbefalede serviceeftersyn og omfang skal altid overholdes.

Film – indbrud uden tågesikring

På filmen ser man hvor let det er for tyven at slippe væk med værdierne, når der ikke er installeret tågesikring.

Film – indbrud med tågesikring

På filmen ser man hvors svært det bliver for tyvene, når der er installeret tågesikring. I løbet af 20 sekunder fyldes lokalet med røg, hvilket umuliggør tyvenes foretagende.