forebygskade.dk

Håndtering af Bekæmpelsesmidler

– Udstyret bør sikres mod transienter, indbrud og brand på et niveau der modsvarer betydningen for driften.

Opbevaring, aflevering og afbrænding

Opbevaring

“Giftige” og “Meget giftige” midler skal altid opbevares under lås, det vil sige i et rum eller skab, der er aflåst. Giftige stoffer skal mærkes tydeligt med giftmærke og oplagres i et særskilt aflåst rum.


Aflevering

Følgende former for affald skal altid afleveres til kommunens modtagestation:

  • Rester af bekæmpelsesmidler
  • Emballage fra “Meget giftige” midler
  • Emballage fra “Giftige” midler
  • Emballage, der ikke kan rengøres med vand


Afbrænding

Det er ikke tilladt at afbrænde nogen form for emballage fra bekæmpelsesmidler, uanset om det er tilladt ifølge etiketten.

Uheld og forurening

Akut forurening

Akut forurening er fx spild på terræn eller til kloak. Det kan fx ske i forbindelse med en overfyldning, eller en påkørsel der forårsager hul i en tank.


Anmeldelse

Enhver, der forårsager eller konstaterer akut forurening med olier eller kemikalier, skal straks anmelde det til: Alarmcentralen 1-1-2
På alle hverdage kontaktes desuden kommunen, Teknisk Forvaltning.
Hvis du er bruger, men ikke ejer af tanken skal du også kontakte ejeren.

Ved udslip af miljøskadelige stoffer til jord eller vand:

  • Afbryd udstrømningen (pumpe, lukkeventil, rejs væltet kar op, osv.)
  • Alarmer – tryk 1-1-2. Andre kan sideløbende foretage følgende:
  • Bloker afløb (kloak/gulvafløb)
  • Afspær for videre udstrømning til jord/vand (jordvold, sandsæk osv.)
  • Opsaml spild

Med den nye jordforureningslov er der objektivt ansvar for forureninger. Det vil sige, at den, der anvender tankanlægget, skal betale, uanset hvordan forureningen er sket. Det gælder også hændelige uheld som forureninger fra f.eks. tæring af  fuldt lovlige rør og tanke.