forebygskade.dk

Håndslukningsudstyr

Vælg det rette udstyr

Trykvandsslukker/Håndsprøjtebatteri
 • Må aldrig bruges ved brand i væsker og i el-installationer.
 • Kun velegnet til slukning af brande i faste, organiske materialer.
 • Typisk anvendelse: kontorer, kantiner, personaleområder mv.
Kulsyresne (CO2)
 • Velegnet til slukning af brande i væsker og i el-installationer og elektriske apparater, herunder it-udstyr.
 • Typisk anvendelse: El-tavleanlæg, it-udstyr og -anlæg, maskiner.
Pulverslukkere
 • BC-pulverslukkere er velegnede til slukning af brande i væsker og gasser.
 • ABC-pulverslukkere er velegnede til slukning af brande i faste, organiske materialer, væsker og gasser.
 • Bør ikke bruges i forbindelse med finere elektronisk og mekanisk udstyr på grund af risikoen for følgeskader.
 • Typisk anvendelse: Lager.
Antal
 • Der skal være mindst 2 stk. håndildslukkere for hver påbegyndt 600 m2.
 • Der må fra et hvilket som helst punkt i virksomheden højst være 25 meter til nærmeste slukningsudstyr.
Størrelse
 • Håndildslukkerne skal have en ladning på mindst 6 kg eller 10 Iiter.
Placering
 • Ved adgangsvejene til lokalerne.
 • Ophængt synligt og frit tilgængeligt.
 • Markeret med godkendte skilte mærket ”Brandmateriel”.
Vedligeholdelse/tilsyn
 • Firmaets ansvarlige skal visuelt kontrollere håndslukningsudstyret mindst 1 gang om måneden.
 • Leverandøren skal efterse håndslukningsudstyret årligt.