forebygskade.dk

Elektriske trucks

  1. Er der rimelig ventilation ved ladestationen?
  2. Er ladestationen opmærket på gulvet med mindst 2 meters friareal?
  3. Er ladeaggregatet (ensretteren) placeret på et ikke brændbart underlag?
  4. Er ladeaggregatet (ensretteren) beskyttet mod påkørsel?
  5. Er ladekablerne højst 3 meter lange?
  6. Er ladekablerne hængt op, når de ikke er i brug?
  7. Er der et ”Rygning forbudt”-skilt ved ladestationen?
  8. Hænger der en CO2-håndildslukker på mindst 6 kg ved ladestationen?
  9. Er der monteret en håndildslukker på mindst 2 kg på trucken?