forebygskade.dk

Fyraftenseftersyn

– Tjek virksomheden, inden I går hjem.

Risikoen for indbrud og tyveri kan nedsættes betragteligt, hvis man udfører systematisk fyraftenseftersyn efter en fast runderingsplan, der ud over brandrisikoen også fokuserer på indbrudsrisikoen.

Tjekliste

For at sikre at alle relevante punkter bliver gennemgået, er det en god ide at udarbejde en detaljeret tjekliste. Listen udformes sådan, at hele virksomheden, samt virksomhedens udvendige arealer er omfattet. Der bør være en rubrik for kontrolafkrydsning. De udfyldte lister bør arkiveres som dokumentation.

Punkter på listen kan fx være:

  • Er virksomhedens udendørs hegn, låger, bomme osv. (perimetersikringen) intakte?
  • Er virksomhedens udvendige belysning aktiveret?
  • Er samtlige vinduer lukkede og tilhaspede?
  • Er samtlige døre, porte og andre åbninger lukkede og låste?
  • Er indvendige døre til rum med særligt inventar, pengeskabe, brandskabe osv. lukket og låst.
  • Er bærbare computere og løse projektorer fjernet, så man ikke kan se dem udefra, gennem vinduerne?
  • Er tyverialarm, rullegitre, og tågesikringsanlæg aktiveret?

Listen er ikke udtømmende og tjener blot som eksempel.