forebygskade.dk

Gennemføringer i brandvægge

– ødelæg ikke en ellers god brandsektionering

En god brandmæssig opdeling af virksomheden kan vise sig at være værdiløs på grund af huller i sektionering som følge af gennemføringer af kabler, rør, transportbånd, ventilation og andet igennem brandvæggene. Ved alle gennemføringer er det af stor betydning, at gennemføringen udføres, så den ikke svækker væggens brand­sektionerende egenskaber.

En åbning i en brandsektionerende væg kan ikke bare medføre spredning af en brand. Den kan også forårsage unødvendig spredning af røg i en bygning, og det kan være næsten lige så ødelæggende som spredning af en brand. Selv meget små åbninger fx efter et nedtaget rør kan vise sig katastrofale, da overtryk i det brændende område vil presse røgen ud gennem selv små huller.


Kend din bygning

Når man skal identificere de risikable gennemføringer, er det vigtigt at kende sin bygning. Man skal vide, hvordan den er sektioneret brandmæssigt, og dermed hvilke vægge der er brandvægge. Når brandvæggene er identificeret, kan man gennemgå dem for huller. I lokaler med nedhængte lofter er det vigtigt at undersøge det skjulte område over det nedhængte loft.


Ombygninger

I forbindelse med ombygninger er det af stor betydning, at både bygherre og håndværkere er opmærksomme på risikoen ved gennemføringer i brandvægge. Det betyder, at væggens brandmæssige egenskaber skal gen­etableres efter gennembrydninger.


Luk hullet

I højre side kan du se to film fra brandsikker.dk – Første film første viser hvorledes huller lukkes korrekt.
Den anden film viser hvordan hvordan ild, røg og sod finder vej til huller i gulve, vægge og lofter.

Find mere information på brandsikker.dk – en kampagneside om brandsikre vægge

Se filmen der viser hvordan et hul lukkes korrekt

 

Se i denne animationsfilm, hvordan ild, røg og sod finder vej til huller i gulve, vægge og lofter.