forebygskade.dk

Overspændingsbeskyttelse

– I forhold til de gener, man kan undgå, er det billigt at sikre sig mod skader.


I de fleste virksomheder er elektronik og edb en forudsætning for virksomhedens drift og produktion. Selv mindre nedbrud i fx servere, telefoncentraler, CTS-anlæg, CNC styrede maskiner, edb-netværk osv. kan få store og dyre konsekvenser.

Årsagen til nedbrud skyldes ofte transienter, overspændinger og spændingsvariationer, som udstyret er særligt følsomt over for.


Indirekte lyn er en hyppig skadeårsag

En hyppig skadeårsag er transienter som følge af indirekte lyn, hvor lynet IKKE rammer direkte ned i bygningen.

Når en skade sker som følge af et indirekte lyn, genererer lynudladningen kraftige elektriske felter. Kabler, ledninger og alt ledende, der befinder sig i nærheden af området hvor lynet udlades, fungerer som antenner.

De elektriske felter omsættes til transienter, der kan løbe ind og ødelægger de tilsluttede apparater og anlæg.
Transienter kan både løbe forlæns via 230 V kablerne samt baglæns via signalkablerne.

Sikring mod transienter, overspændinger og spændingsvariationer bør som minimum bestå af:

  • Potentialudligning og jordforbindelse svarende til nyanlægskravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen.
  • Overspændingsbeskyttelse af tilgangen i hovedtavlen.
  • Overspændingsbeskyttelse bør i mange tilfælde også omfatte signalledninger og undertavler, der forsyner spændingsfølsomt udstyr.
  • UPS-anlæg af on-line typen, der sikrer mod spændingsvariationer.