forebygskade.dk

Påsat brand – pyromani

– man kan godt forebygge.

Påsat brand kan forekomme af mange årsager
  • Pyromani – som er en sygelig og spontan trang til at anstifte ild
  • Børns leg med ild
  • Spontant hærværk – typisk i kådhed, beruselse eller kedsomhed
  • Sletning af spor efter kriminelle handlinger
  • Hævnakt – kan begås af eksterne, men også af nuværende eller tidligere forbindelser
Gør adgangen vanskelig

Et middel til at hindre ildspåsættelser på virksomheden er at forhindre adgangen til virksomhedens område i form af indhegning. Det gør både adgangen og flugten vanskelig og kan derved bidrage til at reducere risikoen for spontan ildspåsættelse.

Det er endvidere af stor betydning at forhindre fremmede i at opnå adgang til selve bygningen. Det kan i åbningstiden ske via en effektiv adgangskontrol, mens det udenfor åbningstid sker via mekanisk sikring af byg­ningens skal – fx låse og gitre – og indbrudsalarmanlæg.

Andre metoder kan fx være almindelige kriminalpræventive tiltag så som automatisk lystænding, videoovervåg­ning og vagtordning.

Undgå at anlægge bålet for pyromanen

Det er vigtigt at holde god orden og brandhygiejne på virksomheden. Ved fyraften bør brandbart affald fjernes fra bygningen til udendørs containere. I udsatte områder bør affaldscontainere aflåses.

Frihold bygningerne

Udendørs oplag af brandbare materialer er vanskelige at undgå. Det er dog vigtigt, at der ikke står brand­bare materialer tæt op ad bygningen.
Det kan fx være affaldscontainere eller oplag af paller, der på grund af bekvemmelighed står lige udenfor døren eller porten.
Hvis de antændes, er der stor risiko for, at branden vil spredes til bygningen og derved forårsage store ødelæggelser.
Det er derfor en generel anbefaling at udendørs brandbare oplag placeres i god afstand fra bygninger.

Brandbare oplag bør heller ikke placeres tæt op ad indhegningen, hvor ildspåsættelse kan ske igennem hegnet.