forebygskade.dk

Pengeskabe

– vælg rigtigt.

Hvad er et pengeskab

Et pengeskab kaldes også for en værdiopbevaringsenhed, når det er konstrueret, så det yder modstand mod indbrudsforsøg.

De fleste forsikringsselskaber følger Forsikring og Pensions (F&P) vejledende beløbsgrænser for værdiopbevaringsenheder, og skabet skal være F&P-registreret til at indeholde det beløb, som man ønsker at opbevare i det.

Hvornår er der krav om pengeskabe?

Opbevarer man rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer, vil der i forsikringspolicen være stillet krav om, hvordan de skal opbevares. I almindelig gemme (uden for pengeskabe) er der typisk en begrænsning på mellem 5.000 kr. og 10.000 kr. Større beløb skal opbevares i pengeskab.

Undgå de værste faldgruber

Hvis forsikringen omfatter større pengebeløb, skal den være udvidet med en rede penge-dækning.

Dokumentopbevaringsskabe og dataopbevaringsskabe må kun benyttes til opbevaring af rede penge, hvis de også er F&P-registrerede til at måtte indeholde rede penge.

Pengeskabe, der vejer mindre end 250 kg., skal altid fastboltes til en fast bygningsdel.

Anbefaling

Det anbefales, at pengeskabe altid fastboltes uanset vægt.