forebygskade.dk

Sikringsniveauer og varegrupper

Forsikringsselskaberne stiller krav

Forsikringsselskaberne stiller en række krav, når en virksomhed skal forsikres. Forsikringskravene udmønter sig i et sikringsniveau – og sikringsniveauet er et udtryk for den risiko, virksomheden har for et indbrud.

Niveauet fastlægges ud fra de varer, virksomheden har til salg og værdien af disse varer samt værdien af det it-udstyr, der bruges i virksomheden. Jo mere attraktive varerne er for indbrudstyve, des bedre indbrudssikring kræves. Og jo større koncentration af attraktive varer, des bedre indbrudssikring kræves.

Der er i alt seks sikringsniveauer, og hvert niveau beskriver nøje hvilke krav, der er til låse, forstærkninger af bygningsdele, gitre, elektronisk alarmovervågning m.v. Sikringsniveau 10 er det laveste niveau, og sikringsniveau 60 er det højeste.

Anvend altid en certificeret installatør til at montere sikring. Sørg endvidere for at have en installationserklæring fra installatøren som dokumentation for at sikringen er udført i henhold til det gældende sikringsniveau.

Mere information

Sikringsniveauer
Læs om sikringsniveauer i Sikringskataloget her
Oversigt over Sikringsniveauerne finder her

Varegruppeskema
Læs om varegruppeskemaet her
Se DBI’s Varegruppeskema her

Sikringsmetoder
Læs om sikringsmetoder her (link afventer opdatering)

Find dit sikringsniveau
Find niveau – butikker (link afventer opdatering)
Find niveau – andre erhverv (link afventer opdatering)
Find niveau – institutioner (link afventer opdatering)

Når du kender dit sikringsniveau
Læs om forsikringsselskabernes krav til indbrudssikring her (link afventer opdatering)