forebygskade.dk

Pulter- og loftsrum

Hvis branden sker, så er store usektionerede tag-/loftsrum ikke hensigtsmæssige, idet en brand uhindret kan sprede sig igennem ejendommen og forårsage en meget stor skade.

En opdeling af store tag-/loftsrum i mindre enheder kan forhindre og forsinke spredningen af ild og røg, så brandvæsenet i mange tilfælde kan nå at få branden under kontrol inden, at den udvikler sig. Også evt. større spidslofter og skunkrum i ejendommen anbefales opdelt i mindre enheder.

Selv en mindre gennembrydning af en brandvæg, f.eks. pga. en kabelføring, er med til at øge risikoen for spredning af ild og røg.

Se film og læs mere om gennemføringer i brandvægge

Opdeling/sektionering

– Opdeling/sektionering af tag-/loftsrum bør etableres pr. 3. opgang i ejendommen.

Overordnede regler: Sektioneringen af tag-/loftsrum skal være brandsikre og overholde de for ejendommen gældende regler.

Tjekliste
  • Undersøg muligheden og nødvendigheden i opdeling/sektionering af ejendommens tag-/loftsrum.
  • Kontrollér at eksisterende sektionsadskillelser i tag-/loftsrum ikke er gennembrudte.
  • Kontrollér at eksisterende sektionsadskillelser i evt. spidslofter og skunkrum ikke er gennembrudte.
  • Ved gennembrudte brandsektionsadskillelser skal brandsikker tætning foretages.