forebygskade.dk

Brandsikring i erhvervslokaler

Det er vigtigt, at have fokus på brandsikkerhed i enhver virksomhed.
God brandsikkerhed forebygger ikke alene brand, men er også med til at sikre virksomheden attraktive forsikringsbetingelser og priser.

Hvad er det, I skal være opmærksomme på?

Denne information om brandsikkerhed beskriver 4 områder:

For hvert område er der udarbejdet tjeklister, så det er nemt og hurtigt at gennemgå og sikre, at ovenstående 4 områder efterlever og overholder de forholdsregler der gælder.

Tjeklisterne kan rekvireres hos Skadesforebyggelse.dk via kontaktformularen.