forebygskade.dk

Håndslukningsudstyr

– stands branden, før den bliver katastrofal

En hurtig indsats med håndslukningsudstyr kan gøre den store forskel, når uheldet er ude.
Er slukningsudstyret i orden, og er medarbejderne øvet i brugen af det, kan brandkatastrofen undgås.

Placering af håndslukningsudstyr

Håndslukningsudstyr skal placeres, så det er frit tilgængeligt og så vidt muligt ved steder, hvor risikoen for antændelse af en brand er størst – samt ved flugtveje.
Placeringen af udstyret skal markeres tydeligt med skilte, og stedet skal holdes frit for oplag, der kan spærre for adgangen til det.

Valg af slukkertype

De forskellige typer slukningsmidler må ikke bruges vilkårligt.

Slukningsmidlerne kan være uegnede overfor brand i visse typer materiale, men de kan også direkte være skadelige eller farlige.
Derfor er det vigtigt at ophænge den rigtige type slukker.

Hjælp til at vælge det rette håndslukningsudstyr – læs mere her

Eftersyn

For at sikre, at brandslukningsudstyr virker, når man skal bruge det, er det vigtigt at have en rutine for eftersyn af udstyret.
Defekter i slukningsudstyr skyldes som regel, at trykflasken taber trykket og dermed ikke længere kan drive slukningsmidlet ud.

Øvelse gør mester

En meget vigtig faktor, når uheldet er ude, er personalets parathed til at opsøge og bekæmpe en brand, og her spiller træning en afgørende rolle.

Anbefaling

Det anbefales alle virksomheder regelmæssigt at afholde kurser for personalet i anvendelse af håndslukningsudstyr.

For at sikre, at det tilstedeværende slukningsudstyr er rigtigt placeret og fuldt funktionsdygtigt, anbefales tillige at indgå aftale med en leverandør af eftersyn og kontrol af håndslukningsudstyr.