forebygskade.dk

Elektriske installationer

Nedslidte og defekte el-installationer

Mange brande opstår som følge af nedslidte og defekte el-installationer.
Ofte konstateres det, at årsagen var skjulte fejl i elinstallationerne.

Ejendommens elektriske installationer skal derfor kontrolleres med jævne mellemrum. Særligt i ældre ejendomme er det vigtigt at være opmærksom på nedslidte og defekte el-installationer.

Det anbefales, at der foretages en termografering af især ældre eltavler og -installationer i beboelsesejendomme.

Overordnede regler

Udskiftninger af faste el-installationer, såsom faste kontakter, elmåler og el-tavler (HPFI/HFI relæ) skal udføres af en  autoriseret el-installatør.

Ændringer i el-installationer skal overholde nugældende regler.

Vær opmærksom

Vær især opmærksom i disse situationer:

  • Det giver elektrisk stød, når der røres ved elektriske apparater, kontakter og ledninger
  • Strømmen bliver ofte afbrudt. Det kan skyldes fejl i sikringsudstyret eller overgange i installationerne
  • Sikringer og ledninger bliver varme og brænder over. Det er tegn på overbelastning eller løse forbindelser
Tjekliste
  • Få undersøgt ejendommens installationer af en autoriseret installatør
  • Informer beboere om vigtigheden i at teste deres sikringsrelæ (HFI/HPFI relæ) årligt – det gøres ved at trykke på prøveknappen
  • Informer jævnligt beboere om brandrisikoen ved elektriske apparater – se mere her